Szabályzat

Garanciális feltételek

Általános feltételek

Az Alpok Service az általa forgalmazott és beszerelt gépjármű-alkatrészekre a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállást vállal. Számos alkatrészre azonban az előírtnál kedvezőbb feltételeket, hosszabb jótállási időtartamot vállalunk.

A jótállási időtartam a vásárlás dátumával kezdődik.

A jótállási igény elbírálásának alapja, hogy az ügyfél az Alpok Service által kibocsátott számlájával tudja igazolni az alkatrészvásárlást és beszerelést.

Némely alkatrész - így pl. az akkumulátorok egy része - gyártói jótállási jeggyel rendelkezik. Ezekre az alkatrészekre egyedi feltételek lehetnek érvényesek, amelyek általában kedvezőbbek az általános feltételeknél. A jótállási jegy megléte és érvényessége nélkülözhetetlen az ilyen alkatrészeknél.

Az Alpok Service vállalja, hogy az általa jogosnak ítélt garanciális igény esetén a hibás alkatrészt ugyanolyan típusú, új alkatrészre cseréli, és térítésmentesen beszereli.

Nem egyértelmű esetekben az Alpok Service fenntartja annak jogát, hogy felvegye a kapcsolatot az adott alkatrész gyártójával vagy annak képviselőjével és annak szakértői véleménye alapján bírálja el a garanciális igényt.

A vásárló a meghibásodás észlelése után a lehető legrövidebb időn belül köteles értesíteni az Alpok Service valamelyik szervizét, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiba további károkat ne okozzon.

Ha a meghibásodással kapcsolatban okozati kár merül fel, lehetőség szerint azonnal, de a gépkocsi megbontásának időpontja előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell az Alpok Service-t. Ennek elmulasztása esetén az Alpok Service az okozati kár megtérítését megtagadhatja.

A jótállási igény az Alpok Service elutasíthatja abban az esetben, ha:

 • az ügyfél számlával, vagy annak másolatával nem tudja igazolni, hogy az alkatrészt az Alpok Service szervizében vásárolta és szereltette be;
 • az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelően tárolják (pl. gumiabroncs szakszerűtlen tárolása);
 • az alkatrészt, illetve gépjárművet nem megfelelő körülmények között üzemeltetik vagy túlterhelik (pl. autóversenyzés, a megengedettnél nagyobb teher szállítása);
 • az alkatrészhez kapcsolódó karbantartásokat nem végeztették el az Alpok Service valamelyik szervizében;
 • változtatást hajtottak végre az alkatrészen;
 • az alkatrészt, illetve gépjárművet szakszerűtlenül kezelik, üzemeltetik (pl. nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag);
 • a tulajdonos a hiba észlelése után tovább üzemeltette a gépjárművet és ez további károkat okozott;
 • a hiba természetes elhasználódásból adódik;
 • az alkatrész meghibásodását baleset, bűncselekmény, szándékos rongálás vagy külső környezeti behatás okozza;
 • az alkatrészen sérülés fedezhető fel;
 • a jótállás időtartama lejárt.

Gumiabroncsok

Az Alpok Service teljes élettartamra szóló garanciát vállal az általa forgalmazott gumiabroncsokra.

Belső tömlő nem javítható, ha cserélni szükséges, a költség a vásárlót terheli.

A garancia kizárólag gyártási hibára visszavezethető okok miatti meghibásodás esetén érvényesíthető.

Amennyiben az Alpok Service megalapozottnak ítéli a garanciális igényt, az új gumiabroncs bejelentéskor érvényes árából a hibás abroncs ki nem használt élettartamával arányos kedvezményt ad. (A hátralévő élettartam az abroncs horonymélységéből kerül megállapításra) Feltétel, hogy a horonymélység nagyobb legyen a gyártó által megadott minimumnál.

Futómű

Az Alpok Service által beépített futómű-alkatrészekre 1 év teljeskörű jótállást vállalunk.

A futóműgeometria beállítása a nem megfelelő minőségű utak vagy gondatlan vezetési stílus következtében elállítódhat, ezért a futóműállításra korlátozott garanciát vállalunk. Panasz esetén 15 napon belül ingyenesen mérjük meg a futóműgeometriát, és szükség esetén újraállítjuk.

Lengéscsillapító

Minden Alpok Service által beépített lengéscsillapítóra 2 év kilométerkorlátozás nélküli jótállás érvényes.

Fékrendszer

A fékalkatrészek között vannak olyanok, amelyekre fokozottan jellemző az üzem közbeni kopás, elhasználódás. Ezek az alkatrészek: fékbetétek, fékpofák, fékdobok, féktárcsák. Az ilyen alkatrészek esetleges túlzott mértékű kopása miatt nem érvényesíthető garancia.

Minden más fékalkatrész 1 év, kilométerkorlátozás nélküli jótállás alá esik.

Akkumulátorok

Az Alpok Service minden beszerelt akkumulátorra 2 éves jótállást vállal. A jótállás feltételei:

 • a gépjármű töltési rendszerének megfelelő működése
 • megfelelő savsűrűség
 • az akkumulátor csatlakozási pontjainak kifogástalan állapota
 • az akkumulátor minimum hathavi átvizsgálása műhelyünkben

Kipufogórendszer

Katalizátorokra 1év, a kipufogórendszer más elemeire 2 év kilométerkorlátozás alá nem eső jótállást biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik külső felületi rozsdásodásra, illetve krómozott felületek hőhatás miatti felületi elszíneződésére.

6 hónapos szavatosság alá eső alkatrészek

 • szűrők
 • izzók
 • tömítések

Minden itt fel nem sorolt alkatrészre 1 éves kilométerkorlátozás nélküli garancia vonatkozik.

ALPOK SERVICE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Zanati u. 5.  |  Tel.:94/510-950, Fax:94/510-949  |  E-mail:
Home    |    Ajánlatkérés    |    Adatvédelem    |    Impresszum    |    Sitemap
Webshark